profil

Snickareföreningen Gyllene Spiken

Skarpnäcks Gårdsväg 8B
128 31 Skarpnäck
epost:info@gyllenespiken.se

Jan Enqvist (ordf.): 0706-894 910Bli medlem Avgifter Kalender Maskinpark Start

AVGIFTER

Alla priser nämnda nedan avser en termin.

- Medlemsavgift: 250 kr
- Verkstadsavgift: 1 750 kr
- Hyra av virkeshylla: 250 kr
- Hyra av förvaringsskåp: 250 kr

Terminens medlemsavgift och verkstadsavgift, 2000 kr (250 + 1750) ska, för föregående termins medlemmar, vara betalda före terminsstart. Nya medlemmar ska ha betalat avgifterna innan de får använda föreningens resurser.

Avgifterna för virkeshylla resp skåp ska för höstterminen vara erlagda senast 30:e maj och för vårterminen senast 30:e november.

Samtliga avgifter betalas till föreningens plusgiro: 480 31 54-6 alternativt bankgiro: 370-8799. Glöm inte att uppge ditt namn vid inbetalning!